Besturing en organisatie

Besturing en organisatie

Wij ondersteunen onze cliënten bij het vormgeven van een effectieve besturing en organisatie. Voor ons is een heldere en scherpe strategie hét uitgangspunt om een effectieve besturing en organisatie te kunnen ontwerpen.

Wij helpen onze cliënten bij het vertalen van hun strategie en strategische keuzes naar consequenties voor hun besturing en organisatie. Dat is meer dan besturing en structuur alleen. Ook de processen, de informatietechnologie, de mensen en de cultuur maken er een onlosmakelijk onderdeel van uit. De consequenties moeten dan ook in samenhang geïnventariseerd, ontworpen en geïmplementeerd worden. Wij hebben hier uitgebreide ervaring mee en weten wat wel en niet werkt. Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur (hark) zonder de besturingsafspraken hier expliciet op aan te passen.

Graag maken wij kennis met u. En vanzelfsprekend kunt ook kennismaken met enkele cliënten van ons bureau.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van besturings- & organisatievraagstukken waarbij wij onze cliënten de afgelopen jaren hebben mogen helpen:

 • Ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur op basis van hun digital first strategie bij een mediabedrijf
 • Governance vraagstukken tussen hoofdkantoor en decentrale entiteiten “bij bedrijven in de financiële- retail, media en charitatieve sector
 • Begeleiden van een financiële instelling bij design van een nieuwe pensioenpropositie en organisatie middels een Algemene Pensioen Instelling
 • Opstellen Blauwdruk van een nieuw op te richten serviceorganisatie van een verzekeraar
 • Ontwerpen post merger organisatiestructuur
 • Opstellen van een nieuw Target Operating Model voor de Agile/Scrum beheersorganisatie van een Wholesale & Retail bank
 • Redesign van processen na integratie van diverse afdelingen binnen een bank en verzekeraar
 • Begeleiding van Operational Excellence en lean trajecten binnen een mediabedrijf
 • Herinrichten van besturing, planning en control en besluitvorming voor diverse organisaties in de financiële-, media- en retail sector
 • Diverse shared services trajecten
 • Het begeleiden van RvB of directie- en managementteams bij hun team functioneren
 • Invoeren van performance management systemen in diverse organisaties en sectoren