Strategie

Strategie

Wij ondersteunen onze cliënten bij het ontwikkelen van hun strategie, beantwoording van hun strategische vraagstukken en het maken van benodigde keuzes. Onze ondersteuning kan bestaan uit het begeleiden van het gehele strategieproces van een organisatie of het adresseren van een specifiek strategisch vraagstuk. 

Bij strategieontwikkeling begeleiden wij het strategieproces van een RvB, directie- of managementteam. Wij stellen niet expertmatig een strategie op. Met stevige discussies op basis van relevante data-analyses en een goed georganiseerd proces, zorgen wij ervoor dat u tot een scherpe en heldere strategie komt. In onze ogen kan een strategie alleen succesvol zijn als het management de strategie doorleeft en als één team achter de gekozen strategie staat. Een strategie is meer dan papier alleen. Een goede strategie inspireert en wordt omgezet in concrete stappen.

Naast het begeleiden bij het ontwikkelen van een strategie of een strategie herijking, adviseren wij onze cliënten bij uiteenlopende strategische vraagstukken waarvan de impact op de organisatie groot is en daarom hoog op de strategische agenda staan.

Graag maken wij kennis met u. En vanzelfsprekend kunt u ook kennismaken met enkele cliënten van ons bureau.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van strategische vraagstukken waarbij wij onze cliënten de afgelopen jaren hebben mogen helpen:

 • Creëren van een gedragen visie op digitale klantbediening voor een Wholesale & Retail bank
 • Concretiseren van de ‘digital first’ strategie van een mediabedrijf
 • Ontwikkelen van een E-strategie voor een verzekeraar
 • Opstellen van een digitale transformatie roadmap voor een Wholesale & Retail bank
 • Onderzoek naar separaat organiseren van alle digitale initiatieven van een beursgenoteerde onderneming
 • Ontwikkelen van een portal strategieën voor een bank, verzekeraar en overheidsinstelling
 • Ontwikkelen van een gedragen visie op het verdienmodel en kostenreductievraagstuk van een mediabedrijf
 • Ontwikkelen van een toekomst vaste Cash Management propositie voor een bank via Virtual Account Management
 • Ontwikkelen van een business plan en entry strategie voor een internationale internetverzekeraar
 • Uitvoeren van scenarioanalyse en scenarioplanning voor een verzekeraar
 • Onderzoeken van mogelijke samenwerkingsverbanden, fusies en overnames in de financiële-, media- en retail sector
 • Kostenreductie-, strategic sourcing en synergieonderzoeken in diverse sectoren