Regievoering

Regievoering

Uiteindelijk moeten strategieën en plannen worden gerealiseerd en waargemaakt. Wij ondersteunen cliënten bij de regievoering over hun programma’s en projecten. Wij gaan daarbij altijd planmatig te werk.

Vooraf denken we na over de doelen, de succescriteria, de (belangen van) stakeholders, het benodigde draagvlak, de (tussen)resultaten, de benodigde interventies en werkvormen, de (continue) communicatie, de planning en de risico’s en beheersmaatregelen. Op basis daarvan stellen wij samen met onze opdrachtgever een concreet en pragmatisch plan op, waarin de inhoudelijke én de procesmatige kant is afgedekt. Daar geloven wij in.

Vervolgens ondersteunen wij onze cliënten bij de uitvoering. Dat doen we als programma- of projectleiding, als coach/adviseur of door de regievoering te ondersteunen vanuit een program- office rol. In alle gevallen brengen wij onze expertise in en zorgen wij er samen met de cliënt voor dat de verandering succesvol verloopt.

Graag maken wij kennis met u. En vanzelfsprekend kunt ook kennismaken met enkele cliënten van ons bureau.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van regievoeringvraagstukken waarbij wij onze cliënten de afgelopen jaren hebben mogen helpen:

 • Reorganisatie van een mediabedrijf met als doel kostenreducties en hun ‘digital first’ strategie te realiseren
 • Regievoering over grote veranderingstrajecten via een Programma Management Office voor een retail- en een mediabedrijf
 • Begeleiden van integratie en post merger integratie trajecten
 • Regievoering over grootschalige kostenreductieprogramma’s
 • Ontvlechten van een serviceorganisatie van een verzekeraar
 • Begeleiden realisatie van Target Operating Modellen in diverse sectoren
 • Regievoering over de implementatie van een real-time dataplatform voor een mediabedrijf
 • Herijken van de samenwerking(srelatie) bij strategische sourcingstrajecten in financiële-, zakelijke dienstverlenings- en mediasector
 • Regievoering over de realisatie van een vernieuwd betalingsverkeer portaal voor een Wholesale & Retail bank
 • Realiseren van een vernieuwde backoffice (incl. vernieuwing van alle systemen) van een bank en een hypotheekbedrijf
 • Verandermanagement, programma- en projectmanagement van grootschalige (ICT en digitaliserings-) programma’s en projecten in de financiële-, media- en retail sector
 • Gezamenlijk met de directies realiseren van shared service centers in de financiële sector